RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Sekretarz Gminy

mgr TOMASZ SZCZEPANIAK

Stanowisko: Sekretarz Gminy

Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 02 (wew. 28)

ZADANIA:

 1. Sporządzanie projektów struktury organizacyjnej urzędu.
 2. Opracowywanie projektów statutu i regulaminów organizacyjnych oraz obowiązujących instrukcji.
 3. Sporządzanie projektów przepisów gminnych, prowadzenie ich zbioru oraz przepisów ogólnie obowiązujących.
 4. Nadzór nad przygotowywaniem uchwał rady i zarządzeń Burmistrza.
 5. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu.
 6. Organizowanie współdziałania z jednostkami pomocniczymi gminy ( sołectwa) oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi.
 7. Zapewnienie obsługi techniczno- biurowej organów gminy i Burmistrza.
 8. Organizowanie wykonania uchwał rady oraz zadań wynikających z aktów prawnych organów nadrzędnych.
 9. Nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 10. Zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Nadzorowanie i przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej.
 12. Organizowanie przestrzegania zasady terminowego i rzetelnego załatwiania spraw obywateli.
 13. Inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników.
 14. Nadzór nad publikacją prawa miejscowego i obwieszczeń.
 15. Wydawanie zaświadczeń i poświadczeń urzędowych.
 16. Podejmowanie decyzji w sprawach określonych przez Burmistrza oraz podpisywanie korespondencji w tym zakresie.
 17. Nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków.
 18. W przypadku dokonywania zakupów dla potrzeb zakładu pracy stosowanie przepisów ustawy z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych Dz.U. z 1998r,. Nr 119, poz.773 z późn. zmian.
 19. Promocja gminy, organizacja okolicznościowych imprez kulturalnych i festynów.
 20. Udostępnianie informacji publicznej.
 21. Prowadzenie spraw z zakresu funduszy strukturalnych.
 22. Prowadzenie statystyki i sprawozdawczości.
 23. Organizacja i nadzór robót publicznych i interwencyjnych oraz staży organizowanych przez PUP w Chełmie.
 24. Współdziałanie z dyrektorami szkółw:
 25. Opracowywaniu rocznych planów rozwoju oświaty, sieci placówek oraz wyposażenia szkół i przedszkoli
 26. Organizowaniu udziału podmiotów gospodarczych, fundacji, instytucji i organizacji w poprawie warunków materialnych szkół i w działalności wychowawczej
 27. Utrzymaniu i remontach obiektów szkół i przedszkoli
 28. Koordynacja działalności różnych typów szkół na terenie gminy.
 29. Wnioskowanie o wprowadzenie zmian w sieci szkół, przedszkoli i placówek wychowawczych.
 30. Organizowanie i prowadzenie konkursu na dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę.
Dzisiaj 11 maja 2021
Imieniny: Igi, Miry, Wladyslawy
Pogoda
2oC

Aktualności

Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza...

07.05.2021

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych od 4 maja br., informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość:

Czytaj dalej

IMGW - Ostrzeżenie o burzach z grad...

05.05.2021

Godzina i data wydania: godz. 07:32 dnia 05.05.2021 r. Nazwa biura: IMGW- PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

Czytaj dalej

Rozpoczęcie prac przez rachmistrzów spisowych

05.05.2021

Od 4 maja br. swoją pracę przez telefon rozpoczynają rachmistrzowie spisowi. Będą dzwonić z numeru 22 828 88 88. 

Czytaj dalej

ZAKAZY i NAKAZY w związku z grypą ptaków (HPAI) na terenie woj. lubelskiego

22.04.2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722) przypominamy o następujących zakazach i nakazach.

Czytaj dalej
 

Poznaj gminę

Gmina Siedliszcze

Gmina Siedliszcze położona jest w zachodniej części pow. chełmskiego w woj. Lubelskim. Od zachodu graniczy z gminami: Puchaczów, Milejów i od północy z gmina Cyców, od wschodu z gminami Wierzbica i Chełm, od południa z gminą Rejowiec Fabryczny.

Może Ciebie zainteresować