• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 4

PRZERWY W DOSTAWIE WODY
2019-02-21 11:33:30

Urząd Miejski w Siedliszczu informuje, że w związku z modernizacją i konserwacją sieci wodociągowej w dniu 22 lutego br. (piątek) od godziny ok. 1000 może wystąpić przerwa w dostawie wody u mieszkańców Chojna Nowego Pierwszego tzw. "zagóra".

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość

WodaSkładanie wniosków na dowód osobisty w dniu 1 marca 2019 r.
2019-02-21 10:26:09

Składanie wniosków na dowód osobisty w dniu 1 marca 2019 r.

Informujemy, że w dniu 1 marca 2019 r. (piątek) wnioski o wydanie dowodu osobistego będzie można składać maksymalnie do godz. 11.30.

Zaistniała sytuacja wynika z tego iż, od godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że od tego momentu do końca godzin otwarcia urzędu, nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty.Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Siedliszcza
2019-02-19 10:20:26

2019 TS

 

 

Do pobrania:X Turnej Społectw w Halowej Piłce Nożnej
2019-02-18 12:21:40

W dniu 16 lutego 2019 roku w Hali Sportowej przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu odbył się X TURNEJ SPOŁECTW W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA SIEDLISZCZA.

W turnieju wzięło udział 8 drużyn:

 • Spółdzielca OLDBOY
 • Sołectwo Anusin/Lipówki
 • Orły Kamionka
 • Sołectwo Chojno Nowe
 • Fire Team
 • Blue Team
 • Sołectwo Chojeniec
 • Sołectwo Wola Korybutowa Kolonia

Organizatorem turnieju był Burmistrz Siedliszcza Hieronim Zonik w partnerstwie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Po losowaniu grup i meczach w grupach wyniki przedstawiały się następująco:

Grupa A:

Fire Team - Orły Kamionka; 1:0

Sołectwo Anusin/Lipówki - Sołectwo Chojeniec; 3:2

Fire Team - Sołectwo Chojeniec; 6:0

Sołectwo Anusin/Lipówki - Orły Kamionka; 2:0

Fire Team - Sołectwo Anusin/Lipówki; 3:0

Sołectwo Chojeniec - Orły Kamionka; 2:1

Grupa B:

Spółdzielca OLDBOYS - Sołectwo Chojno Nowe; 1:0

Sołectwo Wola Korybutowa Kolonia - Blue Team; 5:1

Spółdzielca OLDBOYS - Blue Team; 4:0

Sołectwo Chojno Nowe - Sołectwo Wola Korybutowa Kolonia; 0:0

Spółdzielca OLDBOYS - Sołectwo Wola Korybutowa Kolonia; 1:0

Blue Team - Sołectwo Chojno Nowe; 0:4

Grupa A:

 1. Fire Team
 2. Sołectwo Anusin/Lipówki
 3. Sołectwo Chojeniec
 4. Orły Kamionka

Grupa B:

 1. Spółdzielca OLDBOYS
 2. Sołectwo Wola Korybutowa Kolonia
 3. Sołectwo Chojno Nowe
 4. Blue Team

Mecze półfinałowe:

Fire Team – Sołectwo Wola Korybutowa Kolonia; 2:2(k 1:2)

Spółdzielca OLDBOYS – Sołectwo Anusin/Lipówki; 1:0

Mecz o III miejsce:

Fire Team – Sołectwo Anusin/Lipówki; 2:2 (k 3:2)

Mecz o I miejsce:

Siedliszcze OLDBOY – Sołectwo Wola Korybutowa Kolonia; 1:3

Ostateczna klasyfikacja turnieju przedstawiała się następująco:

 1. Sołectwo Wola Korybutowa Kolonia
 2. Siedliszcze OLDBOY
 3. Fire Team
 4. Sołectwo Anusin/Lipówki
 5. Sołectwo Chojeniec, Orły Kamionka, Blue Team, Sołectwo Chojno Nowe

Najlepszym bramkarzem turnieju został Mateusz Lekan (sołectwo Anusin/Lipówki), królem strzelców z wynikiem 4 strzelonych bramek został Pasternak Wojciech (Fire Team) natomiast najstarszym zawodnikiem turnieju został wybrany Leszek Jędruszak (Siedliszcze OLDBOY) – otrzymali oni nagrody indywidualne ufundowane przez Burmistrza Siedliszcza.

Drużyny otrzymały puchary, dyplomy oraz piłki do gry, a po skończonych zmaganiach sportowych uczestnicy wspólnie zjedli obiad.

Turniej sędziował: Cezary Bryda

 

Zapraszamy do galerii z wydarzenia << tutaj

 

 

 1Informacja Burmistrza Siedliszcza
2019-02-04 08:01:05
o zamiarze dokonania podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym << treść dokumentu


I Turniej Gry w Tysiąca
2019-01-25 07:54:41

plakat turniej WWW

Do pobrania:

1. Karta Zgłoszeniowa

2. Regulamin Turnieju

 

 

 

 

 

 Otwarcie Posterunku Policji w Siedliszczu
2019-01-24 11:06:46

 Zapraszamy do fotogalerii z wydarzenia otwarcia Posterunku Policji w Siedliszczu
<< kliknij tutaj

 

1X TURNIEJ SOŁECTW W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA SIEDLISZCZA
2019-01-21 09:46:32


!!! PRZERWY W DOSTAWIE WODY !!!
2019-01-14 00:00:00

Urząd Miejski w Siedliszczu informuje, że w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej w dniu 15 stycznia br. (wtorek) od godziny ok. 700 może wystąpić przerwa w dostawie wody u mieszkańców ul. Chojenieckiej w Siedliszczu.

 

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość

 

 

water 2057924 640

 

 

 Oferty Pracy w PUP - Stan na 10.01.2019r.
2019-01-10 07:12:59

Wolne miejsca pracy pozostające w dyspozycji Powiatowego Urzędu
Pracy w Chełmie pokój 162 tel. 5627660, 5627637 według stanu na dzień 10.01.2019

(osoby zarejestrowane w PUP w Chełmie jako bezrobotne i poszukujące pracy mogą uzyskać informacje
o ofertach pracy u swojego doradcy klienta w pokojach: 319, 342, 343, 354, 355, 357)

 

Oferty Pracy: << Pobierz

 

PUPZAPROSZENIE NA SYLWESTRA
2018-12-28 00:00:00

sylwester2018wwwWesołych Świąt Bożego Narodzenia
2018-12-21 10:42:16

2018 Boze Narodzenie WWWUpływ terminu ważności dowodu osobistego
2018-12-20 13:56:01

Upływ terminu ważności dowodu osobistego

Przypominamy, że dowody osobiste są wydawane na czas określony, co do zasady na 10 lat (w szczególnych przypadkach dla osób, które ukończyły 65 lat były wydawane bezterminowo). Dlatego też dokument, którego okres ważności upłynął jest nieważny i należy go wymienić.

O wymianę należy wystąpić nie później niż 30 dni przed upływem jego terminu ważności. Dowód osobisty wydaje się na wniosek, który składamy w organie dowolnej gminy na terytorium kraju. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Dowód osobisty Dowód osobisty1


Informacja LGD
2018-12-03 07:51:00

W związku z dużym zainteresowaniem dofinansowaniami na rozwój przedsiębiorczości w ramach podziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje, że limit dostępnych dla LGD środków na rozwój działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorstw został wyczerpany. Ewentualne dodatkowe nabory będą ogłaszane w przypadku pojawienia się oszczędności z dotychczas realizowanych operacji, jednak nie wcześniej niż w IV kwartale 2019 r.

W roku 2019 planowane są nabory wniosków w ramach następujących zakresów:

 • podejmowanie działalności gospodarczej (dla osób nieubezpieczonych w KRUS w pełnym zakresie z mocy ustawy, mających miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR, i które w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed złożeniem wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej) – planowany nabór wniosków IV kwartał 2019
 • zachowanie dziedzictwa lokalnego (dla organizacji pozarządowych) – planowany nabór wniosków IV kwartał 2019 roku.
 • wzmacnianie kapitału społecznego (dla organizacji pozarządowych) – planowany nabór wniosków IV kwartał 2019 roku.

Jednocześnie informujemy, że od początku wdrażania LSR, tj. od 2016 r. zostało ogłoszonych łącznie 9 naborów wniosków, w tym 2 nabory na rozwój i podejmowanie działalności gospodarczej w termiach od 12.10.2016 – do 18.11.2016 oraz od 27.02.2018 – do 23.03.2018 .

Łączny limit środków na rozwój działalności gospodarczej wynosił 1,8 mln. zł.

Łączny limit środków na podjęcie działalności gospodarczej wynosił 1,2 mln. zł.

Pozostałe nabory dotyczyły budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, zachowania dziedzictwa lokalnego oraz wzmocnienia kapitału społecznego. Łączna kwota udzielonego wsparcia w ramach tych zakresów wyniosła blisko 2,3 mln. zł.

 

LGD Promenada S12Bezpłatna Mammografia
2018-11-30 00:00:00

 

 

2018.12.06

 Informacja dla Producentów Produkcji Pierwotnej
2018-11-16 08:41:04

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym podmioty prowadzące produkcję pierwotną (wszyscy rolnicy sprzedający wyprodukowane owoce, warzywa, zboża) , działalność w zakresie dostaw bezpośrednich oraz podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny żywnością pochodzenia niezwierzęcego mają obowiązek złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 z późn. zmianami).

Wpis do rejestru zakładów nie podlega opłacie.

Przy składaniu wniosku należy posiadać numer gospodarstwa nadany przez ARiMR.

Natomiast zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów (...), podlega karze pieniężnej (...).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 82 365 34 21 wew. 30 lub bezpośrednio w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Chełmie.

 

 

Panstwowa Inspekcja Sanitarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zmiana dnia odbioru odpadów komunalnych
2018-11-08 10:55:40

UWAGA!

Informujemy, iż w listopadzie 2018 roku odbiór odpadów komunalnych w miejscowościach:

Adolfin, Julianów, Jankowice, Bezek, Bezek Dębiński, Bezek-Kolonia, Kamionka, Lechówka

odbędzie się 13.11.2018 r. (wtorek)

 

white male 2064821 1920

 Nabór do Służby Więziennej
2018-10-29 10:22:01

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie przedłuża termin składania dokumentów w rozpoczętym 8 października 2018 r. postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego << więcejBEZPIECZNI BEZ AZBESTU
2018-10-17 12:43:27

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu pok. nr 11 oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Usuń azbestPrzewodnik Krok pop kroku.

Jednocześnie informuję, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2019 po realizacji Zgłoszeń lokalizacji w ramach I naboru. Z uwagi na ważność umów z firmami usuwającymi azbest do końca roku 2019, proces ten będzie przebiegał płynnie, bez opóźnień.

Osoba fizyczna ubiegająca się o wsparcie obowiązana jest w terminie naboru złożyć następujące dokumenty:

 1. Zgłoszenie lokalizacji dotyczące nieruchomości na której znajdują się wyroby zawierające azbest, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
 2. W przypadku pokryć dachowych: potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię Zgłoszenia wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest pochodzących z demontażu pokryć dachowych na budynkach wraz z Oświadczeniem Wnioskodawcy, iż organ lub instytucja do której zostało dostarczone Zgłoszenie, nie złożyła sprzeciwu (albo zaświadczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu) lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę budynku lub przebudowę dachu złożonego do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej;
 3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz ze stosownym oświadczeniem zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu;
 4. W przypadku azbestu pozostającego na gruncie: kserokopię Oświadczenia Wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649, z późn. zm.) - nie dotyczy przypadku odbioru

BANER 600x400 2

 

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin
 2. Zgłoszenie lokalizacji
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Weronika Jędruszak laureatką III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Wygraj Sukces
2018-10-08 05:32:47

W Tarnobrzegu odbyła się 23 edycja największego w kraju festiwalu wokalnego „Wygraj Sukces”. Konkurs jest prestiżowym wydarzeniem muzycznym o szerokim zasięgu, ponieważ w tegorocznej edycji udział wzięło blisko 2500 wokalistów z ponad 50 ośrodków kultury z całej Polski.

Festiwal składał się z czterech etapów: eliminacji wstępnych, regionalnych, półfinału oraz finału. W półfinale w Tarnobrzegu zaprezentowało się 126 wokalistów, spośród których 17 najlepszych osób zakwalifikowało się do koncertu finałowego. W Jury zasiedli: Aneta Figiel, Rafał Szatan, Michał Jurkiewicz, Mariusz Ryś, Adrian Wiśniewski oraz Krzysztof Herring.

Weronika Jędruszak na koncercie finałowym piosenką „Kiedy księżyc jest w nowiu” wyśpiewała III miejsce.

Weronika na co dzień uczęszcza do pierwszej klasy II LO w Chełmie oraz do piątej klasy II st. PSM w Chełmie. Swoje umiejętności wokalne rozwija w Chełmskiej Akademii Musicalowej oraz w Studiu wokalnym FEVER w Lublinie.

 

thisiswerona this1

 

this7

 

 

 Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Poniedziałek, 10 sierpień 2020
Imieniny: Borys, Bogdan, Wawrzyniec

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.