• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 4

Zasady zachowania się podczas burz i nawałnic
2019-06-13 12:05:36
 • Słuchaj prognoz pogody i komunikatów lokalnych mediów
 • jeśli jedziesz samochodem postaraj się zatrzymać i przeczekać, omijając miejsca pod drzewami lub konstrukcjami, które mogą zostać przewrócone lub uszkodzone, zachowaj szczególną ostrożność przy wyjeżdżaniu na otwartą przestrzeń z drogi osłoniętej ekranami, budynkami lub drzewami
 • nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, rusztowań, stalowych konstrukcji, tablic reklamowych, trakcji elektrycznych itp.
 • unikaj przebywania na otwartej przestrzeni, szukaj schronienia
  w budynku a jeśli to niemożliwe: postaraj się przyjąć bezpieczną pozycję (kucnij, zbliżając stopy maksymalnie do siebie)
 • jeśli jesteś w grupie osób: rozdzielcie się, żeby nie tworzyć skupiska
 • nie rozmawiaj przez telefon komórkowy (najlepiej go wyłącz)
 • zejdź z roweru, żeby nie dotykać jego metalowych części
 • nie stawaj pod pojedynczym wysokim drzewem ani w pobliżu wysokich konstrukcji, linii wysokiego napięcia, przewodów lub trakcji, unikaj kontaktu z metalowymi przedmiotami
 • zejdź ze szczytów wzniesień w obniżenie terenu
 • na otwartych zbiornikach wodnych: natychmiast wyjdź na brzeg
  z wody, łódki lub kajaka
 • w mieszkaniu i domu zamknij wszystkie okna i sprawdź ich zamknięcia (w razie konieczności odpowiednio je zabezpiecz)
 • wyłącz z kontaktów urządzenia elektryczne, nie rozmawiaj przez telefon stacjonarny
 • z balkonu, tarasu, podwórka i obejścia usuń lub zabezpiecz przedmioty, które mogłyby zostać porwane przez wiatr (donice, suszarki do prania, karmniki, meble itp.)
 • zapewnij bezpieczeństwo zwierzętom, które trzymasz na dworze, zamknij je w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach
 • po burzy mogą być przerwy w dostawie prądu - miej w domu, latarkę na dynamo lub na baterie, świece z zapałkami, radio na baterie, zapasowe baterie, zapasowe źródło zasilania (powerbank) do naładowania telefonu komórkowego

Telefony alarmowe w razie niebezpieczeństwa:

 • 112 – numer alarmowy
 • 999 – Pogotowie Ratunkowe
 • 998 – Straż Pożarna
 • 997 – Policja

imgwOstrzeżenia pogodowe z IMGW
2019-06-13 11:51:21

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 61
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 08:52 dnia 13.06.2019

 

<< Kliknij tutaj

 

 

Ostrzeżenia upał i burze z gradem1 KopiaZmiana terminu Przeglądu Muzykujących Rodzin
2019-06-13 07:54:33

zmiana terminuDeklaracje na odnawialne źródła energii
2019-06-11 00:00:00

UWAGA

Gmina Siedliszcze zamieszcza informacje zgodnie z ustaleniami na spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym we wtorek, 4 czerwca. Zamieszczamy również deklaracje do pobrania. Po wypełnieniu należy je złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu do 19 czerwca 2019 r. Deklaracje mogą składać osoby zapisane na listę zgłoszeń i będące zameldowanymi mieszkańcami Gminy Siedliszcze. Z uwagi na konieczność opracowania Studium Wykonalności do złożenia wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - po tym terminie deklaracje niestety nie będą przyjmowane.

Do pobrania:

1. Deklaracja udziału - fotowoltaika

2. Deklaracja udziału - pompa ciepła

3. Założenia wyjściowe

 

 

OZEOBWIESZCZENIE BURMISTRZA SIEDLISZCZA
2019-06-10 00:00:00

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 1. Treść obwieszczenia, << kliknij tutaj
 2. Uchwała nr III/12/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w miejscowości Siedliszcze, Stasin Dolny i Anusin, << kliknij tutaj


Ankietowe Badania Rolne
2019-05-27 11:09:35

plakat rolny 2019Przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!
2019-05-07 06:35:09

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu III naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 06 maja 2019 r. do dnia 24 maja 2019 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze otrzymają wsparcie w w okolicach IV kwartału 2019 r. Istnieje również możliwość realizacji tych prac do końca I połowy 2020 r.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu pok. nr 11 oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Usuń azbestPrzewodnik Krok pop kroku lub w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu pok. nr 11

Osoba fizyczna ubiegająca się o wsparcie obowiązana jest w terminie naboru złożyć następujące dokumenty:

 1. Zgłoszenie lokalizacji dotyczące nieruchomości na której znajdują się wyroby zawierające azbest, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
 2. W przypadku pokryć dachowych: potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię Zgłoszenia wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest pochodzących z demontażu pokryć dachowych na budynkach wraz z Oświadczeniem Wnioskodawcy, iż organ lub instytucja do której zostało dostarczone Zgłoszenie, nie złożyła sprzeciwu (albo zaświadczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu) lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę budynku lub przebudowę dachu złożonego do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej;
 3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz ze stosownym oświadczeniem zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu;
 4. W przypadku azbestu pozostającego na gruncie: kserokopię Oświadczenia Wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649, z późn. zm.) - nie dotyczy przypadku odbioru

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin
 2. Zgłoszenie lokalizacji
 3. Oświadczenie Wykonawcy

 

BANER 600x400 2

 

 Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
2019-05-03 00:00:00

W związku z aktualizacją harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz planowanym na sierpień 2019 r. naborze wniosków - Gmina Siedliszcze zamierza aplikować o środki finansowe na:

 • wymianę kotłów centralnego ogrzewania z tradycyjnych na kotły na biomasę (pellet),
 • budowę instalacji służącej do produkcji energii elektrycznej (instalacja fotowoltaiczna),
 • montaż pomp ciepła typ powietrze-woda ( do podgrzewania CWU

Realizacja projektu po otrzymaniu dofinansowania przewidywana jest na lata 2021- 2022.
Wkład mieszkańców wyniesie około 37 % wartości każdego projektu.

Piece na biomasę

Przykład: przy piecu na biomasę o wartości 15 000,00 wkład mieszkańca wyniesie 5550,00 zł.

Instalacja do produkcji energii elektrycznej

Montaż instalacji do wytwarzania energii dotyczy tylko budynków mieszkalnych, pokrytych blachą, dachówką, gontem bitumicznym. Nie przewidziano montażu na dachu pokrytym eternitem. Potrzebne miejsce na instalację to około 33 m2.
Przykład: instalacja o mocy 3,6 Kw to koszt około 20 000,00 zł - wkład mieszkańca wyniesie ok. 7400,00 zł. Realizacja instalacji fotowoltaicznej u mieszkańca nastąpi po uzgodnieniu lokalizacji z PGE Dystrybucja.

Pompa ciepła

Przykład: przy pompie ciepła o wartości 15 000,00 wkład mieszkańca wyniesie 5500,00 zł.

Zapisy do 10 maja 2019 roku w Wydziale Infrastruktury Urzędu Miejskiego w pokoju nr 4.

 

 

 

 

1Komunikat w spr. PSZCZÓŁ
2019-04-29 08:16:01

Komunikat pszczolyZapraszamy na Majówkę :)
2019-04-29 06:02:26

 

Siedliszcze plakacik20191Internetowe Konto Pacjenta - (IKP)
2019-04-24 11:04:46

Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach projektu udostępniło w maju 2018 r. usługę dla obywateli - Internetowe Konto Pacjenta (IKP). IKP jest internetową aplikacją dostępną pod linkiem https://pacjent.gov.pl/, dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny sposób można odnaleźć informacje o swoich danych medycznych, które dotychczas były rozproszone w różnych miejscach. Aplikacja jest w trakcie rozwoju, ale już teraz dzięki niej można odebrać i zrealizować e-receptę, a następnie między innymi weryfikować historię zrealizowanych recept mając tym samym dostęp np. do dawkowania jakie zalecił lekarz czy do wykazu zakupionych w ostatnim czasie leków. Logując się do IKP mamy również dostęp do historii swoich wizyt, za które zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia, a w przypadku rodziców również do analogicznych danych dla sowich dzieci. Za pomocą tej aplikacji można wypełnić ankietę zdrowego stylu życia i dowiedzieć się o możliwości skorzystania z wybranych programów profilaktyki zdrowotnej. To tylko cześć funkcjonalności, a praktycznie z każdym kwartałem jest ich coraz więcej. Wkrótce w IKP będzie można sprawdzić m.in. swoje deklaracje lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Dostęp do IKP możne uzyskać każdy za pomocą dwóch prostych kroków:

1. Założenie Profilu Zaufanego – jeżeli jeszcze nie jest założony,

2. Logowanie do IKP następuje na stronie www.pacjent.gov.pl za pomocą

Profilu Zaufanego

Warto zwrócić uwagę, że logowanie do IKP poprzez Profil Zaufany gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych.Wielkanoc 2019
2019-04-19 05:48:54

Wielkanoc 2019Zaproszenie
2019-04-15 12:23:05

Zaproszenie dla mieszkancow Siedliszcze1Program: „Groby i cmentarze wojenne w kraju”
2019-03-22 12:15:15

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór w programie Groby i cmentarze wojenne w kraju.

Celem programu jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego); organizacje pozarządowe; jednostki samorządu terytorialnego; uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. W naborze do programu jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski. Program realizowany jest wyłącznie w trybie 1-rocznym. Wnioski należy składać z wykorzystaniem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta.

Szczegółowy zakres kwalifikujących się zadań, limity finansowe warunkujące uzyskanie dofinansowania, wykaz kosztów kwalifikowanych, kryteria oceny wniosków oraz pozostałe wymogi warunkujące udział w tegorocznym naborze określa regulamin. Regulamin oraz pozostałe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej MKiDN, pod niżej podanym linkiem: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju.php

 

 

89985 bWybory Sołtysa w Sołectwie Chojno Nowe Drugie
2019-03-21 08:00:00

Wybory sołtysa Chojno Nowe DrugieWYBORY SOŁTYSÓW
2019-03-18 08:35:28

OGŁOSZENIE

Burmistrza Siedliszcza

z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Siedliszcze

Podaje się do wiadomości mieszkańców Gminy Siedliszcze, iż Zarządzeniem Nr 15 /2019 Burmistrza Siedliszcza zostały zwołane zebrania wiejskie w Gminie Siedliszcze w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa na dzień 20 marca 2019 r. (środa).

Zebrania wiejskie 20 marzec 2019

SOŁECTWO

GODZINA

MIEJSCE

Chojno Nowe Pierwsze

900

Świetlica wiejska w Chojnie Nowym Drugim

Chojno Nowe Drugie

1100

Świetlica wiejska w Chojnie Nowym Drugim

Romanówka, Wojciechów

1300

dom p. Linder

Krowica

1500

dom p. Lipińskiego

Wola Korybutowa Pierwsza

900

Świetlica wiejska w Woli Korybutowej Kolonii

Wola Korybutowa Druga

1100

Świetlica wiejska w Woli Korybutowej Kolonii

Wola Korybutowa-Kolonia

1300

Świetlica wiejska w Woli Korybutowej Kolonii

Majdan Zahorodyński

1500

Warsztat Terapii Zajęciowej

Adolfin

900

Świetlica wiejska w Adolfinie

Kamionka

1100

Spółdzielnia Rolnicza w Kamionce

Bezek Dębiński

1300

dom p. Błędkowskiej

Stasin Dolny

1700

dom p. Jędruszaka

Marynin

900

Świetlica wiejska w Maryninie

Anusin

1100

Świetlica wiejska w Anusinie

Lipówki*

1100

Świetlica wiejska w Anusinie

Stare Chojno

1300

Dom p. Łukaszuk

Mogilnica-Brzeziny *

900

Świetlica wiejska w Mogielnicy

Dobromyśl

1100

Świetlica wiejska w Dobromyśli

Bezek- Bezek Kolonia*

1300

Budynek szkoły w Bezku

Kulik- Kulik Kolonia*

900

Świetlica wiejska w Kuliku

Chojeniec-Chojeniec Kolonia*

1300

Świetlica wiejska w Chojeńcu

Siedliszcze-Siedliszcze-Kolonia*

1700

Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu

*  Zebrania dotyczą dwóch sołectw

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Tabela - Siatka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:39; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}


Płatne Szkolenia i Staże
2019-03-15 12:53:01

2Turniej Tenisa Stołowego 2019
2019-03-05 06:43:54

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Siedliszcza odbył się w dniu 02 marca 2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Siedliszczu. Celem imprezy była popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży i osób starszych, a także wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników z gminy Siedliszcze w poszczególnych kategoriach wiekowych. W zawodach udział wzięło 58 zawodników i zawodniczek. Rozegrano 116 meczy, po których wyłoniono najlepsze zawodniczki i najlepszych zawodników zawodów w dwóch kategoriach – seniorów i młodzieży. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Pana Hieronima Zonika Burmistrza Siedliszcza.

Kolejność zajętych miejsc :

SENIORZY – KOBIETY:

 1. Kamila Koperska (Wola Korybutowa)
 2. Ilona Łabędź (Kulik)
 3. Ewelina Bisko-Rajca (Chojno Nowe)
 4. Hołub Anna (Wola Korybutowa)
 5. Katarzyna Mrroczek-Sadowska (Kamionka))

SENIORZY – MĘŻCZYŻNI:

 1. Paweł Żukowski (Dobromyśl)
 2. Wojciech Miszczuk (Brzeziny)
 3. Maciej Miszczuk (Brzeziny)
 4. Jan Jop (Siedliszcze)
 5. Mirosław Wójtowicz (Siedliszcze)

MŁODZIEŻ - DZIEWCZĘTA:

 1. Daria Pawlak (LO Siedliszcze)
 2. Marcela Wasiuta (LO Siedliszcze)
 3. Aleksandra Potapiuk (LO Siedliszcze)
 4. Patrycja Pawlak (SP Siedliszcze)
 5. Kinga Muszyńska (Gimnazjum Siedlliszcze)

MŁODZIEŻ - CHŁOPCY

 1. Damian Orłowski (LO Siedliszcze)
 2. Adrian Pawlak (LO Siedliszcze)
 3. Oskar Karwat (Gimnazjum Siedliszcze)
 4. Volodymyr Pronchak (LO Siedliszcze)
 5. Paweł Koczan (RSB Siedliszcze)

 

 

Zapraszam do galerii z turnieju << kliknij tutaj

 

 

 

1Wybory Sołtysa w Sołectwie Lechówka
2019-02-26 13:29:48

Siedliszcze, 2019-02-15

herb maly

Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Siedliszcza zwołuje wyborcze zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Lechówka, celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa, Zastępcy Sołtysa i Rady Sołeckiej. Zebranie wiejskie zwołuje się na dzień 27 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w domu prywatnym Pani Cymer.

W przypadku braku quorum, II termin zebrania - godz. 10.15.

 

Burmistrz Siedliszcza
/-/ mgr inż. Hieronim Zonik

 Informacja o ćwiczeniach wojskowych
2019-02-22 00:00:00

I N F O R M A C J A

 

W związku z planowanymi ćiwczeniami wojskowcymi w dniach 8 - 18 marca 2019 r. informujemy, że na terenie powiatu chełmskiego magą przemieszczać się kolumny kołowych transporterów opancerzonych. Działania te mają charakter szkoleniowy.Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Poniedziałek, 10 sierpień 2020
Imieniny: Borys, Bogdan, Wawrzyniec

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.