• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 4

Nieodpłatne Porady Prawne
2020-03-09 00:00:00

porady prawneWWW

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Na terenie powiatu chełmskiego świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Dla kogo?

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Jak się umówić?

Zapisy pod numerem telefonu: 82 562 75 07 (rejestracja telefoniczna w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Chełmie 730 – 1530)

Harmonogram dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

2020

Punkt 1

Prowadzony przez Radców   Prawnych/Adwokatów wskazanych przez ORA
i OIRP

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Punkt 2

Prowadzony przez Organizację Pozarządową pod nazwą:

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”w Lublinie

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Punkt 3

Prowadzony przez Organizację Pozarządową pod nazwą:

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Aktywności „BONA FIDES”

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Poniedziałek

Urząd Gminy Leśniowice Leśniowice 21 a
8.00 – 12.00

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
8.00 – 12.00

Urząd Gminy Dubienka
ul. 3 Maja 6
8.30 – 12.30

Wtorek

Miejski Ośrodek Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym
ul. Lubelska 24 a
11.00 – 15.00

Urząd Gminy Ruda-Huta
ul. Niepodległości 44
9.30 – 13.30

Urząd Gminy Dorohusk
ul. Niepodległości 50
8.30 – 12.30

Środa

Urząd Gminy Wojsławice
ul. Rynek 30
8.00 – 12.00

Urząd Gminy Kamień
ul. Diamentowa 15
8.00 – 12.00

Gminna Biblioteka Publiczna w Rejowcu
ul. Zwierzyńskiego 8 c
9.00 – 13.00

Czwartek

Biblioteka Publiczna
w Siedliszczu
ul. Szpitalna 15 a
7.30 – 11.30

Urząd Gminy Białopole
ul. Chełmska 1
8.30 – 12.30

Starostwo Powiatowe
w Chełmie
Plac Niepodległości 1
8.00 – 12.00

Piątek

Urząd Gminy Wierzbica
ul. Włodawska 1
8.00 – 12.00

Urząd Gminy Żmudź
ul. Kasztanowa 22
7.30 – 11.30

Starostwo Powiatowe
w Chełmie
Plac Niepodległości 1
8.00 – 12.00

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach,
  w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe, problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

 

Do pobrania:Życzenia z okazji Dnia Kobiet
2020-03-06 00:00:00

2019 dzien kobiet zyczeniaZaproszenie na Dzień Kobiet
2020-03-03 10:04:37

DK 2020 zaproszen1ŚWIATŁOWÓD W TWOIM DOMU
2020-03-03 08:32:19

- Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) << więcej informacjiZASADY SEGREGACJI ODPADÓW
2020-03-03 06:39:07
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

WRZUCAMY:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych (opłukane)
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • plastikowe zabawki
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach
 • folię aluminiową, metale kolorowe - kapsle, zakrętki od słoików

NIE WRZUCAMY:

 • butelek i pojemników z zawartością
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
SZKŁO

WRZUCAMY:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

NIE WRZUCAMY:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego, szkła żaroodpornego
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek, reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster, szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek
PAPIER

WRZUCAMY:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe

NIE WRZUCAMY:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach (wrzucamy do żółtego worka)
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych
 • materiałach budowlanych, tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

WRZUCAMY:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia

NIE WRZUCAMY:

 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
ZMIESZANE (pozostałe odpady komunalne)


WRZUCAMY:

- wszystko, czego nie można wyrzucić do pozostałych pojemników (nie można odzyskać w procesie recyklingu), a co nie jest odpadem niebezpiecznym


NIE WRZUCAMY:

- popiołu
- przeterminowanych leków
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
- zużytych baterii i akumulatorów
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych

- odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon

 

POPIÓŁ można składować na wyznaczonym placu przy ul. Przemysłowej 3


 

DO POBRANIA:

 

 

 

image name1

 Konkurs: Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
2020-02-25 12:35:59

zał. 4 plakat BGR 2020

 

DO POBRANIA:Zaproszenie na XIII sesję Rady Miejskiej w Siedliszczu
2020-02-25 00:00:00

ZAPROSZENIE

Burmistrz Siedliszcza zaprasza na XIII sesję Rady Miejskiej w Siedliszczu, która odbędzie się
w dniu 27 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 900
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Z porządkiem obrad można zapoznać się <<TUTAJ

Jednocześnie informuję, że obrady Rady Miejskiej w Siedliszczu są dostępne on-line pod adresem:

http://siedliszcze.estastream.plGala SUPER SOŁTYS 2019
2020-02-10 10:54:26

W sobotę 8 lutego, sołtysi z powiatu chełmskiego spotkali się na Gali SUPER SOŁTYS 2019, zorganizowanej przez redakcję Super Tydzień Chełmski.

Spośród Sołtysów Gminy Siedliszcze najwyższe miejsca otrzymali:

 • Katarzyna Hołub, Wola Korybutowa Druga, 511 gł.
 • Józef Zalewski, Majdan Zahorodyński, 270 gł.
 • Piotr Przebiorowski, Siedliszcze, 104 gł.
 • Jan Wielgus, Kulik – Kolonia, 93 gł.
 • Beata Wanarska, Anusin, 31 gł.
 • Leszek Jędruszak, Stasin Dolny, 31 gł.
 • Krzysztof Kupracz, Mogilnica, 25 gł.

Jednocześnie tytuł SUPER SOŁTYSA w Gminie Siedliszcze otrzymała Pani Katarzyna Hołub, sołtyska Woli Korybutowej Drugiej, Gratulujemy ;)

 

1

 

2

 

3

 Turniej Tenisa Stołowego
2020-02-07 12:33:39

 

2020 zaproszenie tenis1

 

DO POBRANIA

 ZJAZD ABSOLWENTÓW LICEUM w Siedliszczu
2020-02-07 12:07:43

Dyrekcja szkoły oraz Komitet Organizacyjny Obchodów 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Siedliszczu informują, że w dniu 27 czerwca 2020 r. odbędzie się Zjazd Absolwentów wszystkich roczników. Zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe (osobiste, telefoniczne, listowne) przyjmowane będą w sekretariacie szkoły (tel. 082 569 22 70) od 2 grudnia 2019r. r. do dnia 31 maja 2020r.

Po zdeklarowaniu woli uczestnictwa w ww. uroczystościach konieczne będzie listowne potwierdzenie o swej obecności. Ze względu na brak danych kontaktowych niektórych naszych absolwentów, prosimy o poinformowanie swoich koleżanek i kolegów o zjeździe. Prosimy też wszystkich zainteresowanych zjazdem absolwentów naszej szkoły o zgłaszanie własnych pomysłów dotyczących programu oraz o podzielenie się z nami swoimi wspomnieniami z lat szkolnych, przesłaniu skanów fotografii itp.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

monografiawwwDofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej
2020-01-31 10:30:35

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw wraz z KLS Partners Sp. z o.o realizuje Projekt „Przedsiębiorcze Lubelskie” nr RPLU.09.03.00-0095/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku powyżej 30 lat, bez zatrudnienia (osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo), znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • oraz osoby pracujące w trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym ubogie pracujące )

zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego,  w gminach: Parczew (miasto w gminie miejsko-wiejskiej); Puławy (gmina miejska); Dęblin (gmina miejska), Urszulin (gmina wiejska), Włodawa (gmina miejska), Wola Uhruska (gmina wiejska), Wyryki (gmina wiejska), Leśniowice (gmina wiejska) Rejowiec Fabryczny (gmina miejska), Ruda-Huta (gmina wiejska), Siedliszcze (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), Wierzbica (gmina wiejska), Wojsławice (gmina wiejska), Hrubieszów (gmina miejska), Tomaszów Lubelski (gmina miejska), Józefów (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), Powiat: Chełm, na obszarach objętych działaniami rewitalizacji.

W ramach projektu zapewniamy:

 • wsparcie szkoleniowo - doradcze przygotowujące do prowadzenia działalności (m.in. pomoc w sporządzaniu biznespanu i wniosku o dotację),
 • jednorazową bezwrotną dotację na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości do 27 000 zł dla min. 80 Uczestników projektu,
 • wsparcie finansowe przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalnośc w kwocie  do 2000 zł/miesiąc,
 • specjalistyczne, indywidualne wsparcie doradcze po założeniu firmy,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • materiały szkoleniowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 793 125 321, e-mail: m.krasucki@eds-fundacja.pl  lub odwiedzając stronę internetową projktu http://www.eds-fundacja.pl/projekty/przedsiebiorczelubelskie/index.php.

UWAGA ZMIANA ADRESU SIEDZIBY NA:
ul. 3 Maja 18/5a, 20-078 LUBLIN, Piętro II
tel. 793 125 321
www.eds-fundacja.pl

 

Plakat Przedsiębiorcze LubelskieRekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej 2020/202
2020-01-29 11:27:20

Rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej 2020/202

więcej informacji << kliknij tutaj

 

 

 

 

font 2111748 640KOMUNIKAT w spr. koronawirusa 2019-nCoV
2020-01-29 10:07:42

 KOMUNIKAT

W związku z odnotowaną serią zachorowań wywołanych koronawirusem 2019-nCoV w Chinach oraz z pojawiającymi się przypadkami zachorowań w innych krajach informujemy, że zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem zostały sporządzone i umieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/zasady-postepowania-z-osobami-podejrzanymi-o-zakazenie-nowym-koronawirusem-2019-ncov/

 

 2019 nCoVKurs Chemizacyjny
2020-01-22 08:36:11

Kurs chem.Ogłoszenie 06.02.2020XI Turniej Sołectw w halowej piłce nożnej o puchar Burmistrza Siedliszcza
2020-01-21 06:45:10


Spotkanie informacyjne LGD
2020-01-17 12:44:34

Wsparcie na rozwój istniejących przedsiębiorstw.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje, że w dniu 30 stycznia 2020 r. o godzinie 14.00 w biurze Stowarzyszenia w Rejowcu Fabrycznym przy ul. Mickiewicza 3, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naborów wniosków o przyznanie pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Na spotkanie zapraszamy zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania przedsiębiorców prowadzących działalność (siedziba firmy lub oddział) na terenie jednej z gmin członkowskich LGD (gmina Chełm, Sawin, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, miasto Rejowiec Fabryczny).

Podczas spotkania zostaną omówione podstawowe warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru projektów do dofinansowania. Nabór wniosków odbędzie się w terminie od dnia 21 lutego 2020 do 13 marca 2020.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje telefoniczne zgłoszenie udziału w spotkaniu pod nr 82 5663 474.
Na Państwa zgłoszenia czekamy do 28 stycznia.

W przypadku gdy liczba zgłoszeń przekroczy dostępną liczbę miejsc zostanie zorganizowane dodatkowe spotkanie.

 

LGD Promenada S12Konkurs dla Organizacji Pożytku Publicznego w 2020 roku
2020-01-16 00:00:00

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

BURMISTRZ SIEDLISZCZA
Ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: << WięcejHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2020
2020-01-10 10:18:08


II Turniej w Tysiąca
2020-01-10 09:49:51

plakat turniej

 

 

DO POBRANIA:

 

 

 

 

 

 ASF Zawiadomienie o wystąpieniu
2020-01-08 12:14:16

ASF1

ASF2Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Poniedziałek, 10 sierpień 2020
Imieniny: Borys, Bogdan, Wawrzyniec

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.