• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 4

IMGW - Możliwe przymrozki
2020-05-22 00:00:00

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

prognozuje niebezpieczne zjawiska meteorologiczne

<< czytaj więcej

 

 

imgwWytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych
2020-05-20 09:04:29

W związku ze zbliżającym się sezonem letnim oraz prowadzeniem działalności w zakresie produkcji pierwotnej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie zwraca się z prośbą o zapoznanie się z wytycznymi MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2

Pełna treść wytycznych dostępna jest << tutaj

 

 

 

panstwowa inspekcja sanitarn1280x578Targowisko w Siedliszczu CAŁKOWICIE otwarte
2020-05-20 00:00:00


INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO
2020-05-07 06:26:15

INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 5 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792)

<< Czytaj więcejZdalna Szkoła
2020-05-06 00:00:00

Gmina Siedliszcze informuje, że realizacja projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" jest realizowana podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2694/2020 z dnia 6 maja 2020 r. zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" Kwota grantu obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych.

LOGO zdalna SzkołaZyczenia Wielkanocne 2020
2020-04-10 00:00:00

2020 WielkanocNAJNOWSZY GŁOS SIEDLISZCZA JUŻ DOSTĘPNY
2020-04-10 00:00:00

Informujemy, że najnowszy nr "Głosu Siedliszcza" 1 (83) kwiecień 2020 jest już dostępny.

Egzemplarz bezpłatny można nabyć tym razem z racji panującej epidemii wyłącznie w sklepach na terenie Gminy Siedliszcze.

Aktualny numer "Głosu Siedliszcze" jak również wszystkie archiwalne, dostępne są również w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.siedliszcze.pl/artykul/czytaj/id/585

 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

Glos 1 kwiecien 20201Maseczka dla każdego
2020-04-09 07:50:56

Urząd Miejski w Siedliszczu informuje, że do odbioru u sołtysów są maseczki ochronne dla dorosłych mieszkańców Gminy. Dla rodzin z Siedliszcza maseczki dostępne są w Urzędzie Miejskim (dla mieszkańców ulic Lipowej i Kasztanowej maseczki są do odbioru u sołtysa).

Prosimy o odbiór maseczek przez jedną osobę z rodziny.

 

MaseczkaINFORMACJA WYBORCZA ...
2020-03-27 00:00:00

... O SPOSOBIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 

W celu umożliwienia komitetom wyborczym ich pełnomocnikom i osobom upoważnionym dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także w celu zapewnienia możliwości przyjmowania tych zgłoszeń przez Urząd Miejski w Siedliszczu wyjaśniam:

 1. Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację spowodowaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ogłoszeniem na obszarze Polski stanu epidemii, a tym samym ograniczeniami w przyjmowaniu korespondencji oraz obsługi bezpośredniej interesantów w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu, informuję, że zgłoszenia kandydatów na członków komisji mogą zostać przesłane najpóźniej do dnia 10 kwietnia w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@siedliszcze.pl. - nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.
  W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu pocztą tradycyjną (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu do dokonywania zgłoszeń).
 2. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
  1. Uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłaszania kandydatów przez osobę zgłaszająca kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  2. Potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej ( nie jest wymagany podpis elektroniczny).

 

Adres poczty elektronicznej:
gmina@siedliszcze.pl lub urz-060311-1@pkw.gov.pl

 

Telefony do kontaktu: Urząd Miejski w Siedliszczu - Joanna Dziewulska - tel.: 82 569 22 01, 82 569 22 02 (codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-13.00).

Urzędnik Wyborczy: Dorota Oleksiejuk-Wrona - tel. 501 874 734 (dyżur codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00).

 Informacja Wojewody Lubelskiego
2020-03-25 00:00:00

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
(PN-VII.0520.8.2020)

<< czytajOGRANICZENIE CZASU PRACY URZĘDU
2020-03-19 08:54:50

U W A G A

Zmiana organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Siedliszczu od 19 marca 2020 r. do odwołania
Urząd będzie czynny w godz. 7.00-13.00.

Przyjmowanie interesantów bez bezpośredniego kontaktu.

Nie musisz przychodzić, zadzwoń: 82 569 22 02,
napisz e-maila: gmina@siedliszcze.pl,
przyślij dokumenty przez EPUAP: gminasiedliszcze/skrytkaESP.

 

 MOTOCYKLAN obejmie wsparciem osoby starsze lub niepełnosprawne
2020-03-17 08:46:48

MotocyklanWWWURZĄD ZAMKNIĘTY
2020-03-16 06:28:29

Urząd zamkniętyWWW 1KORONAWIRUS - jak zapobiegać?
2020-03-16 00:00:00

1

2OGRANICZONA OBSŁUGA INTERESAÓW
2020-03-13 07:40:52

Urząd zamkniętyWWWMożliwe Silne Wiatry
2020-03-12 09:03:25

2020 03 12 10 00 14APEL DO INTERESANTÓW
2020-03-11 11:39:51

Urząd1Targowisko nieczynne DO ODWOŁANIA
2020-03-11 09:51:36

Targowisko A41 WWWDzień Sołtysa
2020-03-11 00:00:00

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, wszystkim Sołtysom oraz Radom Sołeckim z terenu Gminy Siedliszcze, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Dziękujemy za współpracę i zaangażowanie. Niech wasza praca na rzecz społeczności przynosi wam radość i zadowolenie. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                      Burmistrz Siedliszcza

 Wiesław Prażnowski                                                                                    Hieronim Zonik

 

Radny Rady Powiatu Chełmskiego

Tomasz Szczepaniak
 

 

soltys

 ZAWIESZONE PORADY PRAWNE
2020-03-11 00:00:00

KOMUNIKAT

Od dnia 16 do 27 marca punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w formie bezpośredniej zostają zawieszone.

W tym okresie uruchomiony będzie adres e-mail, na który mogą zgłosić państwo potrzebę skorzystania z wyżej wymienionej pomocy na odległość w formie telefonicznej lub elektronicznej.

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-meil wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztó odpłatnej pomocy prawnej.

Wzór wniosku wraz z oświadczeniem do pobrania na stronie powiatu chełmskiego
w zakładce nieodpłatna pomoc prawna www.powiatchelmski.pl

Adres e-mail na który należy przesłać wniosek: npp.powiatchelm@gmail.com

 

DO POBRANIA:Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Poniedziałek, 10 sierpień 2020
Imieniny: Borys, Bogdan, Wawrzyniec

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.